Anunţ important

Burse

Termen limita 30.09.2020, ora 15.00

Liceu vocaţional artistic

Sculptură

Pictură


Grafică

CeramicăDorim ca această scoala să relanseze învăţământul bazat pe abilităţi artistice din perioada interbelică pentru a forma tineri armonios dezvoltaţi în meserii care s-au pierdut în decursul anilor, cum ar fi: bijutier, ceramist, restaurator-decorator, ipsosar artistic, restaurator mobilier, mozaicar artistic.

 

Arta pentru elevi


Liceul "Dimtrie Paciurea" îşi propune să se constituie într-o şcoală de arte decorative, complexă, capabilă să ocupe prin unicitatea ei natională un loc fruntaş în învăţământul european, integrând armonios arta în tehnologie.


Buy now