Specializări

Specializarea arte plastice şi decorative formează tehnicieni în pictura de şevalet şi în arta decorativă. Principiile care stau la baza standardelor de educaţie plastică sunt: conjugarea fericită a muncii didactice cu creaţia artistică, cunoaşterea realităţilor, valorilor şi problematicii picturii contemporane.Restaurarea bunurilor culturale este o activitate care previne perisabilitatea și dispariția obiectelor de patrimoniu. Restauratorul este specialistul care, utilizând resturi materiale, reconstituie obiectul și, odată cu el, epoca din care provine obiectul. Una dintre competențele necesare unui restaurator este capacitatea de a diagnostica corect bunul cultural și de a stabili direcții de acțiune pentru refacerea lui.Catedra de limbi moderne are în vedere componenta educationala a dezvoltarii cunoasterii si întelegerii diversitatii culturale europene. Limba franceza ocupa astazi un loc important în învatarea limbilor moderne. Dorim înfiintarea acestei specializari în scopul sprijinirii elevilor pentru a dobândi componentele si abilitatile necesare dezvoltarii personale, pentru o mai buna integrare profesionala, pentru a oferi un orizont cultural mai larg.


 

Artă pentru elevi


Liceul "Dimtrie Paciurea" îşi propune să se constituie într-o şcoală de arte decorative, complexă, capabilă să ocupe prin unicitatea ei naţională un loc fruntaş în învăţământul european, integrând armonios arta în tehnologie.


Buy now