REZULTATE ADMITERE


În situația în care candidatul se regăsește pe lista celor admisi, maine, 15.07.2021, vine la secretariatul liceului nostru să iși ridice adeverința pe care trebuie sa o ducă la școala de proveniență.
Dacă se regăsește pe lista celor respinsi, maine, 15.07.2021 isi va ridica dosarul de la secretariatul liceului nostru. 
Dacă nu se regaseste pe nicio listă la liceul nostru, candidatul iși va ridica dosarul de la Liceul de Arte Plastice ,,N.Tonitza”.

Lista candidatilor declarati Admisi

Lista candidatilor declarati Respinsi

Calendar admitere 2021-2022ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT NAȚIONAL, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021


PROBELE SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT SE DESFĂŞOARĂ ÎN CADRUL LICEULUI TEORETIC ,,GEORGE CĂLINESCU”, SECTOR 1, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

28 IUNIE - LIMBA ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ - PROBA Ea) - PROBA SCRISĂ

29 IUNIE - PROBA OBLIGATORIE A PROFILULUI - PROBA Ec) - PROBA SCRISĂ

30 IUNIE - PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ŞI SPECIALIZĂRII - PROBA Ed) - PROBA SCRISĂANUNȚ IMPORTANT


Centrul de examen, unde se susțin probele scrise pentru examenul de bacalaureat este LICEUL GEORGE CALINESCU
Adresă: Strada Biserica Amzei 20-24, SECTOR 1, București 


ANUNȚ IMPORTANT - ADMITERE 2021-2022

 Înscrierea pentru probele de aptitudini

Având în vedere OMEC nr. 5457/31.08.2020 cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobat Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura prin evaluarea unui portofoliu de lucrări.
Înscrierea candidaților se va face în sediul liceului din str. Băiculești nr. 29, sector 1, în perioada 7 – 14 iunie 2021, între orele 09:00 - 16:00.

Acte necesare pentru înscriere:

  1. fișa de înscriere completată și semnată
  2. fișa anexă eliberată de școala de proveniență
  3. certificatul de naștere al candidatului în original și copie
  4. copie C.I. candidat (dacă este cazul)
  5. copie C.I. părinți/reprezentanți legali
  6. declarația pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor trimise
  7. recomandarea profesorului de educație plastică din școala absolvită/cercul de arte plastice din Clubul copiilor
  8. portofoliul de lucrări pe CD
  9. dosar de plastic de încopciat

Anunţ important

Burse

Termen limita 30.09.2020, ora 15.00

Liceu vocaţional artistic

Sculptură

Pictură


Grafică

CeramicăDorim ca această scoala să relanseze învăţământul bazat pe abilităţi artistice din perioada interbelică pentru a forma tineri armonios dezvoltaţi în meserii care s-au pierdut în decursul anilor, cum ar fi: bijutier, ceramist, restaurator-decorator, ipsosar artistic, restaurator mobilier, mozaicar artistic.

 

Arta pentru elevi


Liceul "Dimtrie Paciurea" îşi propune să se constituie într-o şcoală de arte decorative, complexă, capabilă să ocupe prin unicitatea ei natională un loc fruntaş în învăţământul european, integrând armonios arta în tehnologie.


Buy now